Werkmethode

Uitgangspunt van de beroepsopleiding notariaat is dat de kandidaat-notaris niet alleen praktijkgerichte kennis opdoet, maar zich ook de competenties die voor werken in het notariaat nodig zijn, eigen maakt. De leerstof en casuïstiek zijn hierop ingericht.
Bij het praktijkgericht leren is ook de betrokkenheid van de werkgever van belang. De werkgever wordt betrokken bij de opleiding door het praktijkgericht leren te verbinden met de werkplek van de kandidaat-notaris, bijvoorbeeld door te oefenen op de werkvloer, door casuïstiek te bespreken met collega's, bij vaktechnische overleggen de stof van de beroepsopleiding notariaat te betrekken en het beschikbaar stellen van casuïstiek en kantoormodellen.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst werken deelnemers één of meer casus schriftelijk uit. Bij een aantal vakken wordt een deel van de leerstof door middel van e-learning aangeboden.

Het uitgangspunt bij de Beroepsopleiding Notariaat is dat de deelnemers zelf relevante literatuur en jurisprudentie bij het desbetreffende onderdeel zoeken. Daarbij is de gedachte dat de kantoren over voldoende informatiebronnen beschikken omdat zij deze ook in de dagelijkse praktijk nodig hebben. Bij informatiebronnen denkt de SBN aan Kluwer Navigator, Notariaat Online, SDU Opmaat, Via Juridica, fysieke bibliotheken etc.

Bij de beroepsopleiding notariaat wordt gewerkt met de digitale leeromgeving Brightspace. Alle cursusinformatie en studiemateriaal worden digitaal aangeboden en kunnen 24 uur per dag via internet worden geraadpleegd en naar keuze van de deelnemer worden geprint. De deelnemer kan in Brightspace tevens de aanwezigheidsregistratie alsmede de cijferlijst raadplegen