Algemeen

Beroepsopleiding Notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de universiteiten van Leiden en Nijmegen zijn in 1987 gestart met de driejarige parttime beroepsopleiding notariaat. Daartoe werd opgericht de Stichting Beroepsopleiding Notariaat. Sinds 1993 zijn de drie andere universiteiten met een notariële studierichting toegetreden tot dit samenwerkingsverband (VU Amsterdam, Groningen en Utrecht).