Bestuur

Tot de taken van het bestuur van de SBN behoort het bewaken van de kwaliteit van de opleiding, zowel inhoudelijk als qua structuur. Daarnaast dient het bestuur adequaat in te spelen op veranderingen die de beroepsopleiding raken.

  • Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans
  • Mr. T.P. Flokstra, voorzitter (tevens DB)
  • Mr. N.A. Geuze
  • Prof. mr. W.G. Huijgen
  • Mr. I.W.H. Remeijsen
  • Prof. mr. F.W.J.M. Schols, secretaris/penningmeester (tevens DB)
  • Prof. mr. L.C.A. Verstappen
  • Prof. mr. F.J. Vonck
  • Mr. K.W. van Wijk