Hoofddocenten

Hoofddocent Familievermogensrecht
Prof. mr. F.W.J.M. Schols (hoogleraar privaatrecht in het bijzonder notarieel recht RU Nijmegen)

Hoofddocent Onroerend Goedrecht
Prof. mr. W.G. Huijgen (hoogleraar notarieel recht Universiteit Leiden)

Hoofddocent Rechtspersonen- en vennootschapsrecht
Prof. mr. dr. W. Burgerhart (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)

Hoofddocent Vaardigheden
Mw. mr. C.T. van Kordelaar

Hoofddocent Integratievakken
Prof. mr. L.C.A. Verstappen (hoogleraar privaatrecht in het bijzonder notarieel recht RUG)

Hoofddocent Ethiek, tuchtrecht en beroepshouding
Prof. mr. L.C.A. Verstappen (hoogleraar privaatrecht in het bijzonder notarieel recht RUG)

Hoofddocent Financiële kennis
Mw. mr. C.T. van Kordelaar

Hoofddocent Opstellen notariële product en formeel notarieel recht
Prof. mr. L.C.A. Verstappen (hoogleraar privaatrecht in het bijzonder notarieel recht RUG)