Algemeen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veel gestelde vragen. Mogelijk staat ook het antwoord op uw vraag hiertussen. Daarnaast kunt u ook veel informatie vinden in de studiegids.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen of wilt u graag meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

Wat is de studiegids en waar vind ik die?

De studiegids vindt u hier op onze website. In de studiegids vindt u de belangrijkst informatie over opleiding. Denk hierbij aan de opbouw van de opleiding, verzuim mogelijkheden etc. Wij raden u aan de studiegids aandachtig door te lezen.

Dien ik zelf de opleiding te betalen?

In de Verordening kandidaat-notarissen is bepaald dat het kantoor waar de kandidaat-notaris werkzaam is de kosten betaalt van de Beroepsopleiding Notariaat. Bij voortijdig vertrek van de kandidaat-notaris gedurende de beroepsopleiding kunnen deze kosten met de kandidaat-notaris naar evenredigheid worden verrekend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Op welke wijze wordt de werkgever bij de opleiding betrokken?

De werkgever wordt betrokken bij de opleiding door het praktijkgericht leren te verbinden met de praktijk van de kandidaat-notaris, bijvoorbeeld door te oefenen op de werkvloer, door casuïstiek te bespreken met collega’s, bij vaktechnische overleggen de stof van de Beroepsopleiding Notariaat te betrekken en het beschikbaar stellen van casuïstiek en kantoormodellen.

Mijn werk bij het notariskantoor stopt, kan ik de opleiding blijven volgen?

Indien u voor de daadwerkelijke start van de Beroepsopleiding Notariaat niet meer als kandidaat-notaris werkzaam bent, kan niet worden aangevangen met de beroepsopleiding. Indien u reeds gestart bent met de Beroepsopleiding Notariaat kunt u blijven deelnemen aan de opleiding zolang u blijft solliciteren naar de functie kandidaat-notaris bij een andere werkgever-notaris.
Wanneer u het notariaat verlaat en u solliciteert niet meer binnen het notariaat, dan kunt u het desbetreffende Pakket alsnog afronden en meedoen aan het afsluitende examen als u het grootste gedeelte van het desbetreffende Pakket (de cursusduur van Pakket I of II minus ten hoogste de laatste drie maanden voor het examen) reeds hebt gevolgd.

Zijn er richtlijnen voor studieverlof voor de bijeenkomsten van de Beroepsopleiding Notariaat?

In de overige arbeidsvoorwaarden is bepaald dat de werkgever-notaris de kandidaat-notaris in de gelegenheid dient te stellen om de beroepsopleiding te volgen (artikel 1 lid 4 Stageverordening). Voor de dag dat de kandidaat-notaris naar de beroepsopleiding gaat, hoeft de kandidaat-notaris geen vakantiedagen in te leveren.

Biedt de Beroepsopleiding Notariaat mij de mogelijkheid om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen?

In het programma is uitgebreid aandacht voor vaardigheden. Voorafgaand aan de start van pakket I vult u een persoonlijkheidstest in. Hiermee krijgt u inzicht in uw kwaliteiten en ontwikkelpunten, die een rode draad vormen gedurende het gehele vaardighedenprogramma. Aan de hand van de persoonlijkheidstest vindt de eerste bijeenkomst Communicatieve Vaardigheden plaats. De tweede bijeenkomst Communicatieve Vaardigheden is gericht op de klant en het maken van een Business Case. U werkt vanaf deze bijeenkomst gedurende uw opleiding aan de Business Case. Daarnaast zijn bij Pakket I twee dagen Schrijfvaardigheden ingeroosterd.
In Pakket II worden vier dagen besteed aan Communicatieve Vaardigheden en twee dagen aan Opstellen notariële product en formeel notarieel recht. Ook geeft u bij sommige juridisch inhoudelijke vakken feedback op elkaars werk en geeft u presentaties.