Bijeenkomsten

Hoe kan ik mij afmelden voor een bijeenkomst/huiswerk? En heeft dit consequenties?

U kunt zich afmelden door te mailen naar sbn@cpo.ru.nl. U heeft een aantal verzuimmogelijkheden die u in kunt zetten, indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn. Zolang u binnen de maximaal toegestane verzuimmogelijkheden blijft, zijn hier geen consequenties aan verbonden. Verplichte bijeenkomsten dient u altijd in te halen. Meer informatie rond verzuim vindt u in de studiegids.

Kan ik bijeenkomsten inhalen indien ik niet aanwezig kan zijn, maar de bijeenkomst toch graag zou willen volgen?

U dient tijdig aan te geven als u een bijeenkomst niet kan bijwonen en de bijeenkomst op een andere dag wenst in te halen. Per pakket krijgt u eenmalig een inhaalverzoek voor een bijeenkomst en eenmalig een inhaalverzoek voor een huiswerkopdracht kosteloos aangeboden. Indien er reeds gebruik is gemaakt van de kosteloze inhaalmogelijkheid of het verzuim niet tijdig is gemeld, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht. De regeling voor verzuim vindt u in de studiegids.

Indien u te veel verzuimd heeft om in aanmerking te komen voor deelname aan het examen, dan kunt u contact opnemen met Bureau SBN en zoeken we een passende oplossing.