studiemateriaal en huiswerk

Wat voor huiswerkcasus kan ik verwachten?

De onderwijsmethode is gebaseerd op de behandeling van casuïstiek die betrekking hebben op de praktijk van de (kandidaat-)notaris. Het accent ligt op de actieve inbreng van de deelnemers.

Met hoeveel voorbereidingstijd per bijeenkomst moet ik rekening houden?

De Beroepsopleiding Notariaat vraagt om een actieve deelname en zal naast het volgen van de onderdelen die via e-learning worden aangeboden en het bijwonen van de bijeenkomsten, een voorbereiding vergen van circa 6 - 8 uur per bijeenkomst.

Via welke kanalen kan ik nuttige informatie vinden ik kan gebruiken tijdens de opleiding?

Op www.overheid.nl vindt u alle wet- en regelgeving. Jurisprudentie kunt u raadplegen via www.rechtspraak.nl. Op de website van de KNB vindt u algemene en specifieke informatie voor (kandidaat-)notarissen.

Daarnaast biedt FBN Juristen de deelnemers van de Beroepsopleiding Notariaat Gratis toegang tot de notariële databank Via Juridica van FBN Juristen aan. Verder gaat de SBN ervan uit dat de kantoren over voldoende informatiebronnen beschikken omdat zij deze ook in de dagelijkse praktijk nodig hebben. Bij informatiebronnen denkt de SBN aan Kluwer Navigator, Notariaat Online, SDU Opmaat, fysieke bibliotheken etc.