Kosten

De cursusprijs voor Pakket I en Pakket II voor de Beroepsopleiding Notariaat is voor 2023 vastgesteld op € 6.500 excl. BTW per Pakket.

Toelichting:

In verband met de gestegen kosten (o.a. door inflatie) is er door het bestuur van de SBN voor gekozen om de cursusprijs van de Beroepsopleiding Notariaat te verhogen voor 2023. Met ingang van 1-1-2023 zullen de cursusprijzen van de Beroepsopleiding Notariaat jaarlijks worden geïndexeerd.