Beroepsopleiding Octrooigemachtigden

De Beroepsopleiding Octrooigemachtigden leert u als aankomend octrooigemachtigde de kennis, vaardigheden en beroepsattitude toe te passen die u nodig heeft voor een adequate beroepsuitoefening. De variatie in juridische onderdelen en communicatieve en praktische vaardigheden bereidt u optimaal voor op het landelijke examen Octrooigemachtigden.

Als octrooigemachtigde bent u een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. U adviseert over een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën, treedt op namens de opdrachtgever en verzorgt de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van de gewenste bescherming.

"Alle modules werden gegeven door toonaangevende mensen in het betreffende vakgebied. Dat heb ik als heel inspirerend ervaren, ook omdat er volop gelegenheid was om in discussie te gaan."
Mw. ir. S.E.D. Blokhuis, EP&C

Voor meer informatie zie de studiegids of neem contact met ons op.