Onderwijscommissie

Voorzitter en tevens decaan van de opleiding
Drs. P.F.H.M. van Someren

Hoofddocent module Recht Algemeen
Mr. dr. H. Wammes

Hoofddocenten module Octrooirecht
Mr. F.W.E. Eijsvogels
Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen

Hoofddocenten module Overige IE-rechten
Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen
Prof. mr. A.W.J. Kamperman Sanders

Hoofddocent module Europees recht/mededinging
Mr. M.J. Schaufeli

Hoofddocenten modules Praktische Vaardigheden Octrooiaanvraag
Ir. C.M. Jansen
Drs. H.A.M. Marsman

Hoofddocent module Praktische Vaardigheden Inbreukadvies
Dr. ir. J.C. Elkenbracht