Kosten en annuleren

Voor het studiejaar 2024-2025 bedragen de kosten voor de tweejarige Beroepsopleiding Octrooigemachtigden € 22.300,- exclusief btw.

Het cursusgeld kan in twee termijnen worden betaald. Indien gebruik wordt gemaakt van de betaling in termijnen dient de werkgever garant te staan voor het betalen van het gehele cursusbedrag. Zonder een garantiestelling van de werkgever dient de deelnemer bij aanvraag het volledige bedrag te betalen.

Annulering
Kosteloos annuleren is mogelijk tot twee maanden voor de aanvang van de opleiding. Daarna wordt de helft van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annuleren vanaf een maand voorafgaand aan het begin van de opleiding, dient het volledige cursusbedrag te worden betaald.
Hiervan kan slechts worden afgeweken wanneer een vervangende deelnemer de plaats inneemt. In dat geval worden alleen administratiekosten in rekening gebracht. Het bestuur kan desgevraagd besluiten (een deel van) de variabele kosten te restitueren. De hoogte van dit bedrag zal per geval worden bekeken, en zal per deelnemer maximaal € 2.900,- bedragen.