Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze cursussen blijvend te garanderen, voeren wij voortdurend evaluaties uit. Daarom verzoeken wij de deelnemers na afloop van elke module of bij een nieuwe docent voor de Beroepsopleiding Octrooigemachtigden het oordeel over onze cursussen en service op een evaluatieformulier weer te geven. De modules Octrooirecht, Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging en Praktische Vaardigheden worden tevens mondeling geëvalueerd met twee - door de groep te wijzen - afgevaardigden van de groep, de hoofddocent(en), het CPO en - indien nodig - de onderwijscoördinator.

Met de uitkomsten van de evaluaties kunnen wij de inhoud en organisatie van de cursussen zo vaak als nodig bijsturen en verbeteren. De medewerking van de deelnemers aan de evaluatie stelt het CPO zeer op prijs. De uitslagen worden besproken in de docententeams, de onderwijscommissie en het bestuur van de SBO.