Opzet curriculum

De tweejarige Beroepsopleiding Octrooigemachtigden beslaat ongeveer honderd dagdelen. Om de twee à drie weken vinden op maandag en dinsdag bijeenkomsten plaats. Dit zijn dagbijeenkomsten van zes uur (09.45 – 16.30 uur).

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

  • Recht Algemeen: het aanleren van benodigde juridische kennis.
  • Communicatieve Vaardigheden: het trainen van communicatieve vaardigheden.
  • Beroepspraktijk: het bijbrengen van de beroepsattitude.
  • Octrooirecht: het aanleren van andere relevante juridische kennis.
  • Praktische Vaardigheden (Octrooiaanvraag en Inbreukadvies): het leren toepassen van reeds verworven octrooirechtelijke kennis. Dit onder meer door het opstellen van een octrooiaanvraag en het opstellen van een verzoek om advies omtrent de toepasselijkheid van vernietigingsgronden, een inbreukadvies of een vrijgaveadvies.
  • Overige IE-rechten: het aanleren van juridische kennis op dit gebied.
  • Europees recht/mededinging: het aanleren van juridische kennis op dit gebied.

Meer info over: