Leerdoelen

De Beroepsopleiding Octrooigemachtigden heeft ten doel de deelnemers voor te bereiden op het examen als bedoeld in de Rijksoctrooiwet 1995.

Leerdoelen

 • het aanleren en in de praktijk kunnen toepassen van de kennis die nodig is voor een adequate beroepsuitoefening
 • het aanleren van vaardigheden die nodig zijn in de beroepspraktijk
 • het bijbrengen van de beroepsattitude

Dit geschiedt door een praktijkgerichte opleiding waarin onder meer de volgende elementen zijn opgenomen:

 • het aanleren van juridische kennis specifiek voor de octrooigemachtigde, met name octrooirechtelijke kennis
 • het trainen van vaardigheden: 
  - communicatieve vaardigheden (schrijfvaardigheid en pleitvaardigheid) 
  - analyseren en beoordelen van argumentatie 
  - praktische vaardigheden
 • het bijbrengen van de beroepsattitude. De aspirant-octrooigemachtigde dient oog te hebben voor andere waarden en verantwoordelijkheden dan de vakmatige.