Cursusaanbod Permanente educatie

Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden en Orde van Octrooigemachtigden

Sinds januari 2006 is de Verordening permanente educatie voor octrooigemachtigden van kracht. Om mede uitvoering te geven aan deze verordening biedt de Orde van Octrooigemachtigden in samenwerking met de Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden jaarlijks een onderwijsprogramma aan haar leden aan.
De cursussen staan ook open voor advocaten. Leden van de Orde van Octrooigemachtigden hebben voorrang bij plaatsing.

Cursusaanbod najaar 2022


Elke cursus vindt plaats van 09.45 -  16.30 uur.


Locatie:

Villa Jongerius te Utrecht
Afhankelijk van de op het moment van aanvang van de cursus geldende coronamaatregelen zal de cursus zodanig worden ingericht dat daaraan kan worden voldaan. Intussen is ruime ervaring opgedaan met online en hybride onderwijs.

Cursusprijs (exclusief btw en inclusief lunch en materiaal):

€ 565,- 

Werkmethode

De cursussen bieden postacademisch onderwijs met intercollegiale uitwisseling. Wegens de didactische aspecten van een cursus worden maximaal 28 cursisten toegelaten.
Enkele weken voor aanvang van de cursus ontvangt u studiemateriaal digitaal en desgewenst tevens per post. Het materiaal kan gepaard gaan met een casus, die u voorafgaand aan de bijeenkomst dient voor te bereiden.

PE-punten: 6 per cursus

Inschrijving, toelating, annulering

Toelating geschiedt volgens datum van ontvangst van inschrijving.
Onder de desbetreffende cursus(informatie) treft u de inschrijfbutton aan. 
Annulering van uw inschrijving is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang van de cursus wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Indien u later dan 3 weken voor aanvang van de cursus annuleert, bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Privacy Policy

Privacy Policy Orde van Octrooigemachtigden