Jurisprudentie en ervaringen na 1 jaar UPC, 26 september 2024

In juni 2023 werden het unitair octrooi en de nieuwe Europese rechtbank voor octrooizaken (het UPC) een feit. In het nieuwe systeem is het aantal te maken keuzes sterk toegenomen. Hoe staat het er na ruim 1 jaar UPC voor? Wat is sterk verbeterd in deze periode en waar liggen nog struikelblokken.

De docenten frissen de kennis van het UPC systeem op, gaan in op de nietigheidsprocedures en geven een overzicht van de UPC jurisprudentie met een focus op materieel octrooirecht. De strategische keuzes m.b.t. UPC zullen in de vorm van casus behandeld worden.

Voorafgaand aan de cursus dienen alle deelnemers vragen in te dienen die tijdens de cursus wordt bediscussieerd.

Dagprogramma:

09.15 – 09.45 uur: ontvangst met koffie en thee

09.45 – 10.45 uur: Koen Bijvank, opfrissing van de kennis over het UPC systeem

10.45 – 11.45 uur: András Kupecz, nietigheidsprocedures

11.45 – 12.45 uur: Peter Blok, overzicht van de UPC-jurisprudentie, focus materieel octrooirecht

12.45 – 13.30 uur: lunch

13.30 – 15.00 uur: casus waarmee deelnemers zelf aan de slag gaan, o.a. strategische keuzes UPC

15.00 – 16.30 uur: Q&A sessie op basis van vooraf ingezonden vragen van deelnemers

16.30 uur: afsluiting

Docenten:

  • drs. Koen Bijvank, partner Brinkhof N.V. te Amsterdam
  • mr. dr. Peter Blok, rechter, Hof van Beroep, Den Haag en Hoogleraar octrooirecht, Universiteit Utrecht
  • drs. András Kupecz, rechter (legally qualified), UPC Central Division (Section Munich)

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Cursusprijs (exclusief btw en inclusief materiaal en lunch): € 625,-

PE-punten: 6

inschrijven