Portfoliomanagement, de innovatiebox en subsidiemogelijkheden, 6 oktober 2022

We leven in het tijdperk van de ‘intellectuele economie’, waar ‘intellectuele eigendom’ (IE) een gereedschapskist is, die gebruikt kan worden om waarde te creëren. De octrooigemachtigde fungeert in de intellectuele economie als een eerste klas adviseur om aan de eigenaar van de IE uit te leggen hoe deze zijn IE moet structureren om deze maximaal te benutten. Daarbij is het belangrijk dat de octrooigemachtigde bekend is met de verschillende manieren waarop IE ingezet kan worden om waarde te realiseren. De octrooigemachtigde creëert de IE portefeuille of past die aan aan de behoeftes van de cliënt. Belangrijke overwegingen zijn daarbij: welk waarde creatie model past bij de IE eigenaar en welke strategische keuzes dienen te worden gemaakt om in de toekomst optimale waarde uit de IE portefeuille te kunnen halen. Er worden door Ton Tangena ook een aantal voorbeelden gegeven, niet alleen van grote industrieën, maar ook van MKB bedrijven.

In het tweede deel van de cursus zal Sebastiaan de Buck de innovatiebox bespreken: wat zijn de voorwaarden en op welke wijze kan deze fiscale regeling worden toegepast.

Vervolgens zet Marc van den Berg de mogelijkheden van subsidies uiteen. Het tot stand komen van IE hangt nauw samen met de financiering van projecten waarin nieuwe technologie wordt ontwikkeld. Bij RVO zijn er diverse financieringsregelingen en fiscale maatregelen om nieuwe technologie te helpen ontwikkelen. Zelfs het meefinancieren van octrooi aanvragen en onderhoudskosten zijn hierbij mogelijk.

De drie docenten zijn de gehele dag aanwezig. De cursus sluiten zij met u interactief af aan de hand van een integratieve casus.

Docenten:
- M.C.C. (Marc) van den Berg,  adviseur MKB-financiering bij Rijksdienst voor
  Ondernemend Nederland te Den Haag
- Drs. S.P. (Sebastiaan) de Buck, Vice President Tax bij Unilever te Rotterdam
- Dr. ir. A.G. (Ton) Tangena, partner bij Tangena & Van kan te Eindhoven

Locatie: Villa Jongerius te Utrecht

Tijd:
- 09.45 - 11.30 uur: Portfoliomanagement; Ton Tangena
- 11.30 - 14.00 uur: Innovatiebox; Sebastiaan de Buck 
  (inclusief lunchpauze van 12.45 - 13.30 uur)
- 14.00 - 15.45 uur: Subsidiemogelijkheden; Marc van den Berg
- 15.45 - 16.30 uur: interactieve casusbespreking met de drie docenten

Cursusprijs (exclusief btw en inclusief materiaal): € 565,-

PE-punten: 6 

inschrijven