Het Unitair octrooi en het UPC, 13 oktober 2022

Vanwege de belangstelling voor de cursus van 23 juni wordt deze cursus nogmaals aangeboden.


Verdieping UPC en unitair octrooi

De wetgeving waarmee een unitair octrooi en een nieuwe Europese rechtbank voor octrooizaken (het UPC) in het leven worden geroepen is alweer meer dan tien jaar oud. De invoering van het nieuwe systeem heeft de afgelopen jaren vertraging opgelopen door de Brexit en door klachten die ertegen zijn ingediend bij het Duitse Constitutionele Hof. Inmiddels is duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk niet meer mee doet en zijn de klachten afgewezen. De verwachting is dat het unitair octrooi en UPC begin 2023 in werking zullen treden. Hierdoor neemt het aantal te maken keuzes sterk toe. Bij inwerkingtreding is globale kennis van het nieuwe octrooipakket niet meer voldoende. Wat zijn de details? En wat moet voor lopende aanvragen en octrooien worden beslist?

Unitair octrooi

Allereerst zal worden ingegaan op het Uitvoeringsreglement van de unitaire octrooiverordeningen. Daarbij komt onder meer aan de orde waar een aanvraag voor ‘unitary patent protection’ aan moet voldoen, en de vraag of bezwaar en beroep mogelijk zijn in geval van afwijzing. Ook op onderwerpen zoals de nieuwe ‘UPP division’ van het EPO, de werking van het nieuwe UPP register, de hoogte van de instandhoudingstaksen, voorwaarden voor MKB-korting en ‘licences of right’ zal dieper worden ingegaan.

UPC

Vervolgens zal de werking van het nieuwe octrooigerecht worden uiteengezet. Bij welke divisie komt u uit, als uw cliënt voor het UPC gaat procederen? Kan een Nederlands bedrijf voor een inbreuk overal in Europa gedaagd worden? Gaan licentienemers zelfstandig procederen? De voor- en nadelen van een UPC inbreukprocedure ten opzichte van een nationale procedure worden uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op het overgangsregime. Hoe wordt ‘opt out’ aangevraagd? Zijn UPC torpedo’s mogelijk?

Strategische keuzes

Het nieuwe octrooipakket noodzaakt tot beslissingen. Wel of geen ‘opt out’? Een unitair octrooi of toch een klassiek bundeloctrooi? UPC of nationaal procederen? Wat te doen met de Brexit? Wat zou u adviseren en waarom? En wat zijn de consequenties en de risico’s van de keuzes die u adviseert? Deze strategische vragen zullen met de deelnemers worden bediscussieerd.

Deze cursus is voor octrooigemachtigden die hun kennis over het unitair octrooi en het UPC willen verdiepen.
Deze cursus is eerder gemiddeld met een 8,0 beoordeeld.

Dagprogramma:

09.45 – 11.15 uur: Unitair octrooi (Marc van der Burg)
11.15 – 11.30 uur: Koffie/thee pauze
11.30 – 12.45 uur: Unified Patent Court (Koen Bijvank)
12.45 – 13.45 uur: Lunchpauze
13.45 – 15.15 uur: Unified Patent Court (Koen Bijvank) (vervolg)
15.15 – 16.00 uur: Strategische keuzes (Anouk Boon)
16.00 – 16.30 uur: Discussie

Docenten:

  • Mr. drs. A.H.J. (Anouk) Boon, Corporate patent counsel, Head IP Avantium te Amsterdam
  • Dr. mr. ir. M.W.D. (Marc) van der Burg, technisch adviseur RVO/Octrooicentrum Nederland te Den Haag
  • Mr. drs. K.M.L. (Koen) Bijvank, partner Brinkhof N.V. te Amsterdam

Locatie: Villa Jongerius te Utrecht
Afhankelijk van de op het moment van aanvang van de cursus geldende coronamaatregelen zal de cursus zodanig worden ingerichtV dat daaraan kan worden voldaan. Intussen is ruime ervaring opgedaan met online en hybride onderwijs.

Cursusprijs (exclusief btw en inclusief materiaal en lunch): € 565,-

PE-punten: 6

inschrijven