Het Unitair octrooi en het UPC, 7 juni 2023

Verdieping UPC en unitair octrooi

In 2023 worden het unitair octrooi en de nieuwe Europese rechtbank voor octrooizaken (het UPC) een feit. De wetgeving waarmee het unitair octrooi en het UPC in het leven worden geroepen is alweer meer dan tien jaar oud. De invoering van het nieuwe systeem heeft vertraging opgelopen door de Brexit en door klachten die ertegen zijn ingediend bij het Duitse Constitutionele Hof, maar per 1 juni 2023 zal het nieuwe systeem in werking treden. De zogenaamde ‘sunrise period’, waarin het mogelijk is om een ‘opt out’ voor Europese octrooien te registreren zodat ze niet onder de jurisdictie van het UPC zullen vallen, is per 1 maart jl. al begonnen. In het nieuwe systeem is het aantal te maken keuzes sterk toegenomen. Daarmee is globale kennis van het nieuwe octrooipakket niet meer voldoende. Wat zijn de details? En wat moet voor lopende aanvragen en octrooien worden beslist?

Unitair octrooi

Allereerst zal worden ingegaan op het Uitvoeringsreglement van de unitaire octrooiverordeningen. Daarbij komt onder meer aan de orde waar een aanvraag voor ‘unitary patent protection’ aan moet voldoen, en de vraag of bezwaar en beroep mogelijk zijn in geval van afwijzing. Ook op onderwerpen zoals de nieuwe ‘UPP division’ van het EPO, de werking van het nieuwe UPP register, de hoogte van de instandhoudingstaksen, voorwaarden voor MKB-korting en ‘licences of right’ zal dieper worden ingegaan.

UPC

Vervolgens zal de werking van het nieuwe octrooigerecht worden uiteengezet. Bij welke divisie komt u uit, als uw cliënt voor het UPC gaat procederen? Kan een Nederlands bedrijf voor een inbreuk overal in Europa gedaagd worden? Gaan licentienemers zelfstandig procederen? De voor- en nadelen van een UPC inbreukprocedure ten opzichte van een nationale procedure worden uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op het overgangsregime. Hoe wordt ‘opt out’ aangevraagd? Zijn UPC torpedo’s mogelijk?

Strategische keuzes

Het nieuwe octrooipakket noodzaakt tot beslissingen. Wel of geen ‘opt out’? Een unitair octrooi of toch een klassiek bundeloctrooi? UPC of nationaal procederen? Wat te doen met de Brexit? Wat zou u adviseren en waarom? En wat zijn de consequenties en de risico’s van de keuzes die u adviseert? Deze strategische vragen zullen met de deelnemers worden bediscussieerd.

Vanwege de belangstelling heeft deze cursus in 2022 tweemaal plaatsgevonden.
De cursus werd gemiddeld beoordeeld met een 8,5.

De cursus is geüpdatet en is voor octrooigemachtigden die hun kennis over het unitair octrooi en het UPC willen verdiepen.

Dagprogramma:

09.45 – 11.15 uur: Unitair octrooi (Marc van der Burg)
11.15 – 11.30 uur: Koffie/thee pauze
11.30 – 12.45 uur: Unified Patent Court (Koen Bijvank)
12.45 – 13.45 uur: Lunchpauze
13.45 – 15.15 uur: Unified Patent Court (Koen Bijvank) (vervolg)
15.15 – 16.00 uur: Strategische keuzes (Anouk Boon)
16.00 – 16.30 uur: Discussie

Docenten:

  • Mr. drs. A.H.J. (Anouk) Boon, Corporate patent counsel, Head IP Avantium te Amsterdam
  • Dr. mr. ir. M.W.D. (Marc) van der Burg, technisch adviseur RVO/Octrooicentrum Nederland te Den Haag
  • Mr. drs. K.M.L. (Koen) Bijvank, partner Brinkhof N.V. te Amsterdam

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

Cursusprijs (exclusief btw en inclusief materiaal en lunch): € 595,-

PE-punten: 6

inschrijven