Webinar Unitair Octrooi, 30 mei 2023

Europese eenheids- en bundel-octrooien: een rustig bezit?

In dit online webinar wordt ingegaan op de vermogensrechtelijke vragen rond het unitaire octrooi en Europese bundel-octrooien en wat dit betekent voor het beheer van een octrooiportefeuille. Stilgestaan wordt bij de onderwerpen waar het UPC in de komende periode invulling aan zal moeten gaan geven:
Zijn prioriteitsrechten overdraagbaar?
Hoe gaat een overdracht?
Wat als de aanvrager niet de rechthebbende is?
Wat is de status van een licentie?
Kan de licentiehouder het octrooi handhaven?
Verpanding van octrooirechten of licenties?
Wat gebeurt er bij faillissement?
Op al deze vragen (en meer) wordt antwoord gegeven.

Docent:
Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen, partner/advocaat bij Ventoux Advocaten te Utrecht en bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom Proces- en Transactiepraktijk bij de Universiteit Maastricht.

Locatie: Online live webinar

Tijd: 14.00 - 16.10 uur

PE-punten: 2

Het webinar wordt gratis aangeboden door de Orde aan haar leden.

U kunt zich hier aanmelden voor het on demand webinar.