Materiaal

Juridische modules
Per dagdeel wordt door de docent materiaal opgesteld, bestaande uit onder meer: inleiding, overzicht van de te bestuderen stof, verplichte jurisprudentie en huiswerkopdrachten (casus en/of vragen). Bij de aanvang van een module ontvangen de deelnemers een overzicht van de verplichte literatuur.
 
Modules Praktische Vaardigheden
Per werkgroepbijeenkomst ontvangen de deelnemers een oefenopgave.

Verstrekking materiaal aan "derden"
Het materiaal van de Beroepsopleiding Octrooigemachtigden wordt tegen betaling digitaal beschikbaar gesteld aan "derden". Onder "derden" wordt verstaan personen buiten de opleiding die zich voorbereiden op het Examen Octrooigemachtigden.
Het materiaal bestaat veelal uit 1) een geschreven inleiding door de docent; 2) artikelen, jurisprudentie, wetten en verwijzingen naar verplicht gestelde boeken en 3) een presentatie opgesteld door de docent.

Onderstaand treft u de tarieven aan:

Verstrekking materiaal

Module Recht Algemeen

€ 250,00

Module Octrooirecht

€ 700,00

Module Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging

€ 485,00

Modules Opstellen van een octrooiaanvraag en verdedigen hiervan

€ 60,00

Modules Oppositie/Nietigheidadvies en

Inbreukadvies/vrijgaveadvies

€ 60,00

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW