Werkmethode

Voorafgaand aan een bijeenkomst dienen de deelnemers het materiaal te bestuderen. Ter voorbereiding dient een huiswerkopdracht te worden gemaakt. Voor enkele bijeenkomsten geldt geen huiswerkverplichting.

Tijdens de bijeenkomsten van de juridische modules
Elk dagdeel wordt door één docent verzorgd. Bij behandeling van de stof komen praktische en theoretische vaardigheden aan de orde. Het accent kan per bijeenkomst verschillen. Huiswerk wordt globaal besproken. Wel worden veelal hoofdpunten en gemaakte fouten behandeld.

Tijdens de bijeenkomsten van de module Praktische Vaardigheden
De introductiebijeenkomsten vinden klassikaal plaats. Hiervoor hoeft geen huiswerk te worden ingeleverd. Ten behoeve van de werkgroepbijeenkomsten kan de groep worden gesplitst in kleinere groepen. Elke groep krijgt per bijeenkomst een tutor toebedeeld. Deze bespreekt de oefenopgave, waarbij de gemeenschappelijke problematiek centraal zal worden behandeld. Daarnaast zal ook ruimte zijn voor het bespreken van individuele problemen aangaande de oefenopgaven.