De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Programma IFR jaarsymposium “Anti-witwasregels en sanctiewetgeving in de financiële sector”

20210118 O.O.&R.-logo ENG NIEUW                 logo-Nauta-Dutihl                           CPO logo
Programma

12.30 uur     Ontvangst

13.00 uur     Opening door de dagvoorzitter

Danny Busch (hoogleraar Radboud Universiteit)

Toezichtrechtelijk perspectief

13.15 uur     Bas de Wit (General Counsel AFM)

13.35 uur     Iris Palm-Steyerberg (afdelingshoofd Juridische Zaken DNB)

13.55 uur     Saskia Nuijten (advocaat en partner NautaDutilh)

14.15 uur     Gelegenheid voor discussie

14.30 uur     Pauze

Toezichtrechtelijk perspectief (vervolg)

15.00 uur     De nieuwe Europese witwasautoriteit

Birgit Snijder-Kuipers (hoogleraar Radboud Universiteit, kandidaat-notaris De Brauw Amsterdam)

Strafrechtelijk perspectief

15.20 uur     Wwft & het strafrecht

Daan Doorenbos (hoogleraar Radboud Universiteit, advocaat en partner Stibbe Amsterdam)

15.40 uur     Gelegenheid voor discussie

Civielrechtelijk perspectief

15.55 uur     Zorgplicht versus contractsvrijheid

Kitty Lieverse (hoogleraar Radboud Universiteit, advocaat en partner Loyens & Loeff Amsterdam)

16.15 uur     Gelegenheid voor discussie

16.30 uur     Afsluiting door de dagvoorzitter

Aansluitend borrel

<< Terug naar de cursuspagina