De universitaire opleider voor scherpe juristen

Opleidingspunten

Permanente opleiding Advocatuur (NOvA)

Het CPO is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende onderwijsinstelling op de gebieden juridisch, beroepsvaardigheden en management/organisatie. Dit betekent dat wij u in het kader van de Verordening op de vakbekwaamheid opleidingspunten kunnen toekennen indien u onze congressen bijwoont. Maar ook dat wij, indien u het CPO inschakelt om uw congres te organiseren, uw congres kunnen laten erkennen voor de toekenning van punten.
Het aantal opleidingspunten is vermeld bij de aankondiging van het congres. Uiterlijk drie weken na het congres ontvangt u het bewijs van deelname met daarop vermeld het aantal toegekende opleidingspunten.

Verplichte nascholing Notariaat (KNB)

Ook in het kader van de verplichte nascholing voor (kandidaat-)notarissen kunnen wij u opleidingspunten toekennen. Het aantal opleidingspunten is vermeld bij de aankondiging van het congres. Na afloop van de bijeenkomst berichten wij de KNB over uw aanwezigheid en de toe te kennen opleidingspunten.