De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

NJV-Jaarcongres "Klare taal"

NJV

  • Doelgroep: leden van de NJV, genodigden en belangstellenden
  • Datum en locatie: vrijdag 9 juni 2023, 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
  • Prijs: €35,- incl. borrel (vrijgesteld van btw). U ontvangt 3 weken voor aanvang een factuur van het CPO.

inschrijvenknop

U schrijft zich in bij het CPO, onderdeel van de Radboud Universiteit. Het CPO neemt uw gegevens op zijn administratie en bewerkt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van correspondentie of de organisatie van evenementen die het CPO in opdracht van de Nederlandse Juristen-Vereniging verzorgt.

NJV-Jaarcongres ‘Klare taal

Op vrijdag 9 juni a.s. vindt bij 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch ons jaarcongres plaats, voorafgegaan door de algemene vergadering. Wij verwelkomen alle NJV-leden, genodigden en belangstellenden om samen met ons de nieuwe preadviezen te bespreken.

Het thema van de preadviezen van 2023 is ‘Klare taal’. De noodzaak tot helder taalgebruik en duidelijke communicatie speelt in alle domeinen van het recht en raakt de overheid (wetgever, bestuur en rechter) en de private sector. Tirza Cramwinckel, Henk Pander Maat en Ted Sanders richten zich op de do’s en don’ts van communicatie door uitvoeringsinstanties van de overheid. Geerke van der Bruggen en André Verburg bepleiten helder en begrijpelijk taalgebruik in de rechtspraak. Willem van Boom ten slotte houdt zich bezig met helder taalgebruik en begrijpelijke communicatie in privaatrechtelijke verhoudingen. In de preadviezen krijgt ‘Klare taal’ aandacht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en niet alleen vanuit het juridische perspectief. Daarmee is het een prachtig en typisch NJV-thema.

Workshops

Workshop 1: ‘Juridisch helder schrijven’
Workshop 2: ‘Begrijpelijkheid van tekst: psychologische inzichten’
Workshop 3: ‘De (on)begrijpelijke overheidsboodschap’
Uw keuze kunt u doorgeven middels het inschrijfformulier.

>>Programma

Wij verheugen ons erop u op 9 juni a.s. in Congrescentrum 1931 te mogen begroeten!

inschrijvenknop

Zie voor annuleringsvoorwaarden de Algemene Voorwaarden van het CPO.

Heeft u vragen?

E. adjunctsecretarisnjv@cpo.ru.nl
T. 024-3612409