De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

NJV-Jaarcongres "Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde"

NJV

  • Doelgroep: leden van de NJV, genodigden en belangstellenden
  • Datum en locatie: vrijdag 7 juni 2024, Internationaal Theater Amsterdam
  • Prijs: €50,- indien u een deelnemerscertificaat wenst of €250,- indien u een certificaat met 4 NOvA punten wenst. Deze keuze kunt u doorgeven in het inschrijfformulier. Prijs is incl. borrel (vrijgesteld van btw).
    U ontvangt 3 weken voor aanvang een factuur van het CPO.
  • Punten: 4 NOvA-punten

inschrijvenknop

U schrijft zich in bij het CPO, onderdeel van de Radboud Universiteit. Het CPO neemt uw gegevens op zijn administratie en verwerkt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van correspondentie of de organisatie van evenementen die het CPO in opdracht van de Nederlandse Juristen-Vereniging verzorgt.

NJV-Jaarcongres "Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde"

Op vrijdag 7 juni zal het jaarcongres van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) plaatsvinden. Met als onderwerp: ‘Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde‘.

Sinds 1 december 2009 heeft het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bindende werking. Deze bindende werking beleeft in 2024 het 15-jarig jubileum. Toch zijn inhoud en uitwerking van het EU-Grondrechtenhandvest nog niet voor iedereen even bekend. Hoe dat komt, hoe erg dat is, en hoe het anders zou kunnen of moeten? Deze vragen komen aan de orde tijdens het NJV-jaarcongres van 2024. Naast een overkoepelend hoofdstuk, wordt in een viertal preadviezen (bestuursrecht, civiel recht, arbeidsrecht en strafrecht) gereflecteerd op de waarde, werking en potentie van het Handvest in de Nederlandse rechtsorde. De preadviseurs zijn: Janneke Gerards, Femke Laagland, Hanna Sevenster, Pieter Verrest en Kasper Jansen.

>>Programma

Wij verheugen ons erop u op 7 juni a.s. in Internationaal Theater Amsterdam te mogen begroeten!

inschrijvenknop

Zie voor annuleringsvoorwaarden de Algemene Voorwaarden van het CPO.

Heeft u vragen?

E. adjunctsecretarisnjv@cpo.ru.nl
T. 024-3612409