Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Symposium Privacyaspecten bij gezondheidsonderzoek

  • Doelgroep: gezondheidsjuristen (advocaten, juristen werkzaam bij ziekenhuizen, privacy-officers, juristen in medisch-ethische commissies, juristen werkzaam bij CROs, etc) die zich willen verdiepen in het privacybescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek
  • Niveau: Verdiepend
  • Datum en tijd: 13 december 2022 van 9.30 uur tot 12.45 uur
  • Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen
  • Aantal: Maximaal 40 deelnemers
  • Prijs: € 295,- inclusief digitaal studiemateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
  • Punten: 3 PO-punten NOvA
  • Dit symposium valt binnen het Altijd scherp-abonnement
  • Trefwoorden: Gezondheidsrecht, privacy, WMO, Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

inschrijven

Een symposium over de implicaties van de privacywet- en regelgeving voor de verwerking van medische gegevens in het kader van onderzoek (zowel WMO- als niet-WMO-onderzoek)

Aan het verzamelen, bewaren, gebruiken, publiceren e.d. ('verwerken') van persoonsgegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en biobanken worden de nodige eisen en grenzen gesteld. Die volgen uit Europese en nationale regelgeving op het terrein van privacy- en gegevensbescherming. Tijdens dit symposium wordt uitvoerig op de implicaties en eventuele knelpunten van die wet- en regelgeving en andere rechtsbronnen voor het uitvoeren van onderzoek ingegaan. In dat verband komen ook onderwerpen als de herziene Gedragscode Gezondheidsonderzoek, de in voorbereiding zijnde Wet zeggenschap lichaamsmateriaal, toezicht op gegevensverwerking en eigen regie over medische gegevens aan bod.

Sprekers

Prof.dr. Corrette Ploem, Amsterdam UMC

Dr. Martin Boeckhout, MedLawConsult

Mr. Elcke Kranendonk, Amsterdam UMC

Mr. Astrid van der Zanden, secretaris CCMO

Mr. Irith Kist, functionaris gegevensbescherming NKI-AVL

Chris van Balen, VWS

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl