De herinneringen van de familie Houtakkers

Gerard en Andries Houtakkers
"Wij deden het tentamen bij de prof thuis. Bij professor Petit moest ik op de trap gaan zitten. […] De prof zit beneden op een stoeltje en gaat mij vragen stellen"
Naam
Gérard Houtakkers

Vader en zoon Gérard en Andries Houtakkers studeerden beiden aan de Nijmeegse juridische faculteit. Vanwege de vele veranderingen die de faculteit indertijd heeft ondergaan, zag de studententijd van vader en zoon er totaal verschillend uit. Vader Gérard sleet zijn dagen als student hoofdzakelijk in de facultaire gebouwen aan de van Schaek Mathonsingel, terwijl zoon Andries nog onderwijs volgde in het gebouw aan de Thomas van Aquinostraat. Na hun studententijd gingen beiden aan de slag in de advocatuur. Andries is als partner verbonden aan advocatenkantoor Boels Zanders te Maastricht.

In het prachtige ouderlijk huis te Sittard halen Gérard en Andries Houtakkers herinneringen op aan hun studententijd. Het herenhuis dat als decor dient voor deze clip, is in het verleden niet altijd als woonhuis gebruikt. Het heeft tussendoor als advocatenkantoor gediend, waarna Andries het op latere leeftijd overnam en naar eigen smaak herinrichtte.

Schilderij van oud-hoogleraar Jan Leijten

Aangehaald in de clip: Jan Leijten (1926 - 2014)

Leijten studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1969 tot 1975 functioneerde Leijten als hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en de algemene rechtsleer. In 1976 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht. Deze functie oefende hij uit tot 1996. Naast zijn hoogleraarschap was hij achtereenvolgens werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch, raadsheer bij het Gerechtshof te Arnhem en sinds 1981 als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In 1996 ging Leijten met pensioen.

De oude Aula aan de Wilhelminasingel.

Aangehaald in de clip: de Aula aan de Wilhelminasingel

De oude aula was het enige universiteitsgebouw dat ongeschonden bleef na het ‘vergissingsbombardement’ van 1944. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw uitsluitend gebruikt voor diesvieringen, promoties en andere plechtigheden. Door het wegvagen van de overige universiteitsgebouwen kreeg de aula echter een belangrijke rol. De oude aula ging dienen als Hoofdgebouw, waar studenten tevens onderwijs genoten. Tijdens de grote studentenprotesten van 1969 werd het gebouw een belangrijk speerpunt. Studenten doopten het om tot discussiecentrum. De bouw van de huidige aula werd in 1988 voltrokken, wat het einde van de oude aula als belangrijk universiteitsgebouw inluidde. Tegenwoordig huist een middelbare school in het gebouw aan de Wilhelminasingel.