De herinneringen van mr. dr. Jean Schreurs

Jean Schreurs
Voor de Nijmegenaren is het wel mooi om te weten dat in alle auto’s die over de wereld rijden op zijn minst één chip uit Nijmegen zit.
Naam
Jean Schreurs

Alumnus Jean Schreurs vertelt over de angstige blik van zijn moeder tijdens zijn bijzondere promotie, de toevallige ontmoeting met één van zijn beste vrienden en zijn werk als topman van NXP Nederland.

Jean Schreurs studeerde rechten in Nijmegen van 1981 tot 1986. Hoewel hij de studie startte met het idee verder te willen in het strafrecht, werd het hem al snel duidelijk dat zijn interesse ligt bij het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Hoofdzakelijk de creativiteit rondom het denken in structuren, het opbouwen van netwerken en het verbinden van BV’s boeit hem. Vanaf het begin weet Schreurs dat hij het bedrijfsleven in wil. Wanneer professor Harry Honée hem echter op basis van zijn masterscriptie een promotieplek aanbiedt, kan Schreurs niet anders dan deze accepteren. Honée beoogt een bijzonder promotietraject, die niet eerder plaatsvond in Nederland en die met argusogen wordt aanschouwd. Honée’s visie is dat een rechtsvergelijkend onderzoek vereist dat er diep in de verschillende rechtsstelsels wordt gedoken. En zo geschiedde. In 1986 begint Schreurs (Engels recht), tezamen met Louis Houwen (Duits recht) en Pauline Wessels (Frans recht), aan het omstreden promotieonderzoek onder aanvoering van professor Honée. Drie promovendi; één proefschift. Voor het onderzoek studeert Schreurs enige tijd in Cambridge. De promotie wordt later overgenomen door professor Sjef Maeijer, bij wie het drietal in 1993 promoveert op een rechtsvergelijkend onderzoek met de titel ‘Aansprakelijkheid in concernverhoudingen’.
 

Na deze wetenschappelijke zijweg gaat Schreurs het bedrijfsleven in. Hij start als bedrijfsjurist bij Philips. In 2005 wordt Schreurs betrokken bij het project voor de afstoting van de halfgeleiderdivisie van Philips, dat uiteindelijk NXP wordt. Frans van Houten, later topman van Philips, biedt Schreurs de mogelijkheid over te stappen naar het nieuwe bedrijf: ‘Door de verkooptransactie ben je zo goed op de hoogte van wat wij doen, heb je zin om over te stappen?’ Schreurs gaat in op het aanbod en vervolgt zijn carrière als bedrijfsjurist van NXP in Nijmegen. NXP groeit uit tot één van de grootste chipontwerpers en -fabrikanten van de wereld. Het heeft een omzet van over de 13 miljard dollar en wereldwijd meer dan 34.000 werknemers. Sinds eind 2021 is Schreurs topman van NXP Nederland.