De herinneringen van mr. Otto Hulst

Alumnus Otto Hulst
Een leerzaam punt voor mij als assessor was de bouw van het nieuwe faculteitsgebouw. Als studentvertegenwoordiger mocht ik aangeven wat de wens van de student was. De discussie was: moeten we überhaupt nog een bibliotheek hebben?
Naam
Otto Hulst

Alumnus Otto Hulst vertelt over de vele bijzondere functies die hij in zijn studietijd bekleedde, de strijd voor een facultaire bibliotheek en de introductie: "Dat is Nijmegen op zijn best".

Hulst studeerde rechten in Nijmegen van 2008 tot 2014. De keuze voor de studie baseerde hij op de James Bond-achtige verhalen die zijn vader – werkzaam bij het Openbaar Ministerie – thuis aan hem vertelde. In de collegebanken ontdekt hij echter dat de studie, en specifiek het vak Strafrecht, weinig te maken heeft met de daden van de fictieve geheim agent. Toch bevalt de studie hem, met name vanwege de vakken Ondernemingsrecht en Financieel recht. Ook haalt Hulst voldoening uit de vele dingen die hij onderneemt naast de studie. In zijn eerste studiejaar voegt hij zich bij corpsdispuut Aquila en solliciteert hij bij het facultaire Bureau In- en Externe Betrekkingen als student-assistent. Deze functie vervult hij gedurende vijf jaar met veel plezier.

Als student-assistent leert Hulst alle facetten van de faculteit kennen, mag hij meedenken op verschillende niveaus en assisteert hij bij diverse facultaire aangelegenheden zoals bij open dagen en proefstudeerdagen. Mede vanwege de vele activiteiten haalt Hulst op het nippertje de benodigde punten om door te mogen met de studie, het bindend studieadvies (BSA) heeft namelijk zijn intrede gedaan. Dit weerhoudt hem er niet van buiten de studie actief te blijven. In zijn derde studiejaar doet hij een bestuursjaar als voorzitter bij de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen (JFV). Na dat jaar wordt hij benoemd tot assessor. Als assessor is hij de vertegenwoordiger van studenten binnen de faculteitsraad en spreekt hij zich namens studenten uit over onder meer de wensen rondom de bouw van het nieuwe Grotiusgebouw.

Na voltooiing van de rechtenstudie komt Hulst te werken bij de KAS Bank. Hij begint  als managementtrainee en stroomt door tot hoofd van de innovatie-afdeling van de bank. Na de overname door CACEIS besluit Hulst over te stappen naar de Pensioenfederatie waar hij momenteel als beleidsadviseur werkt.