De herinneringen van mr. Yvo van Kuijck

Mr. Yvo van Kuijck
Als hij de stukken had bekeken dan moesten ze naar professor Van der Grinten, professor Maeijer en professor Struycken. Wij waren dan als kinderen altijd de klos, met fiets de berg weer op.
Naam
Yvo van Kuijck

In deze video vertelt mr. Yvo van Kuijck over zijn vader, beeldhouwen, zijn betrokkenheid met TBS-zaken en meer.

Van Kuijck studeerde rechten in Nijmegen van 1970 tot 1975. Het bezig zijn met het recht kreeg hij met de paplepel ingegoten. Zijn vader was onder andere advocaat, kantonrechter en tevens dertig jaar lang de griffier van de Rota Carolina op de faculteit. Naast het recht had Van Kuijck ook andere interesses. Zo volgde hij tevens de studie filosofie, alhoewel hij deze studie nooit volledig afmaakte omdat hij het destijds te theoretisch vond en graag aan de slag wilde. Na afronding van de rechtenstudie koos Van Kuijck voor de toenmalige RAIO-opleiding voor rechter en officier van justitie. Een mooie carrière bij het Openbaar Ministerie volgde. Van 1982 tot 1989 was hij Officier van Justitie in Breda. Daarna is hij naar het Ressortsparket in Arnhem gegaan, waar hij zich specialiseerde in TBS-zaken. Uiteindelijk werd hij in 1998 Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Stichting Rechtenalumni Nijmegen

Van Kuijck heeft zich altijd verbonden gevoeld met de faculteit. Voordat hij startte met de rechtenstudie kende hij de hoogleraren al dankzij zijn vader. Maar ook na zijn studie bleef hij verbonden met de faculteit. Zo is hij momenteel voorzitter van de Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN). De stichting heeft als centraal punt fondsenwerving en (immateriële) steun voor bijzondere activiteiten die niet uit de reguliere middelen van de faculteit kunnen worden gefinancierd. Denk aan studiebeurzen voor uitgaande en inkomende studenten, onderwijs- en onderzoeksprojecten en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen.