De herinneringen van prof. dr. Willem van Genugten

Prof. dr. Willem van Genugten
Als je internationaal recht beoefent, dan is het ondenkbaar dat je dat doet vanuit een bureau in Malden. Dat leek me buitengewoon onverstandig.
Naam
Willem van Genugten

In deze video vertelt prof. dr. Willem van Genugten over het begeleiden van promovendi, het opkomen voor de rechten van inheemse volken, zijn eredoctoraat en meer.

Willem van Genugten is emeritus hoogleraar Internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Zijn alma mater is echter de Radboud Universiteit, waaraan hij zowel de rechtenstudie als de opleiding filosofie afrondde. In 1988 promoveerde hij bij professor D.F. Scheltens en professor C.A.J.M. Kortmann in Nijmegen, waar hij vervolgens in 1991 tot hoogleraar Rechten van de mens werd benoemd. Tevens was Van Genugten van 2000 tot 2015 gasthoogleraar aan de Universiteit van Minnesota, Verenigde Staten. Sinds 2008 is hij buitengewoon hoogleraar aan de North West University in Zuid-Afrika. Van die laatste universiteit ontving hij in 2012 een eredoctoraat.

Gedurende zijn loopbaan publiceerde Van Genugten over een reeks van internationaalrechtelijke onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen de rechten van de mens, vrede en veiligheid en economische actoren en factoren. Ook begeleidde hij veertig promovendi met hun proefschrift.

Van Genugten heeft daarnaast tal van andere functies bekleed. Hij was onder andere decaan van de Tilburgse rechtenfaculteit, decaan van het The Hague Institute for Global Justice, voorzitter van het Comité inzake de Naleving van de Rechten van Inheemse Volken van de International Law Association, voorzitter van het Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde en voorzitter van de vaste Commissie voor de Rechten van de Mens van de Nederlandse regering.

Thans is hij nog voorzitter van het bestuur van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Zijn buitengewoon hoogleraarschap aan de North West University (Zuid-Afrika) is onlangs met drie jaar verlengd.