De herinneringen van prof. mr. Bas Kortmann

Bas Kortmann
Ik herinner me nog Tweede Kerstdag. ’s Morgens om negen uur ging ik de kippen voeren. Toen deed hij zijn balkonkamerdeur open, stapte naar buiten en riep: ‘Bas, heb je het dossier al bekeken?’ Tweede Kerstdag. Nee, dus.
Naam
Bas Kortmann

Bas Kortmann spreekt over valsspelen op de tennisbaan, zijn voorliefde voor kunst en dansen op het NBW-bal.

Bas Kortmann behaalde in 1973 (cum laude) het doctoraal examen Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1977 (cum laude) aan de Radboud Universiteit op het proefschrift "Derden"-werking van aansprakelijkheidsbedingen. Hij was van 1973 tot 1977 wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en van 1978 tot 1984 advocaat te Nijmegen. In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Van 1998 tot 2001 was Kortmann decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Tijdlijn carriere Bas Kortmann

Bas Kortmann was verder voorzitter van de vaksectie burgerlijk recht, voorzitter van het bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het bestuur van het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij heeft meer dan 270 wetenschappelijke publicaties op het gebied van het burgerlijk recht en het insolventierecht op zijn naam staan.

Van mei 2007 tot oktober 2014 was Kortmann bovendien rector magnificus van de Radboud Universiteit. Sinds oktober 2014 is hij weer als hoogleraar Burgerlijk recht werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.

Nevenfuncties van Bas Kortmann

 • voorzitter van het bestuur van de Stichting Grotius Academie (01 januari 1994)
 • voorzitter van het bestuur van de Stichting AK prefs Randstad (01 januari 1998)
 • voorzitter van het bestuur van Stichting Continuiteit ING (01 januari 2008)
 • voorzitter van het bestuur van de Stichting Sanssouci (01 januari 2015)
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (01 januari 2015)
 • voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Radboud Universiteit (01 januari 2015)
 • lid van het bestuur van het International Insolvency Institute (01 januari 2015)
 • lid Adviesraad Integriteit van Wetenschap (Radboud Universiteit) (01 januari 2015)
 • voorzitter van het bestuur van de Stichting STMicroelectronics (01 januari 2015)
 • lid van de raad van commissarissen van KDS BV (01 januari 2015)
 • lid van het bestuur van de Stichting Merita (01 januari 2015)
 • lid van het bestuur van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro (01 januari 2015)
Willy Elize Belinfante-Sauerbier

Aangehaald in de clip

Willy Elize Belinfante-Sauerbier was een Rotterdamse schilder, tekenaar en graficus. In haar eerdere werk schilderde en tekende zij hoofdzakelijk landschappen, stadsgezichten en dans in een impressionistische en figuratieve stijl. In 1959 trouwde zij met August David (Guus) Belinfante, hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar huwelijk evolueerde ze – in de woorden van kunstcriticus Hans Redeker – “tot een kunstenares die kritisch en op afstand het leven observeert van de universitaire etablishment, van de academische wereld van ijdelheden, op recepties en andere bijeenkomsten waaraan ze moest deelnemen."  Ze overleed in 2014, op 92-jarige leeftijd.