De herinneringen van prof. mr. Geert Corstens

Geert Corstens
Duynstees colleges heb ik niet veel gevolgd, moet ik zeggen. Daar moest je zorgen dat je snel wegkwam.
Naam
Geert Corstens

Geert Corstens vertelt in deze video onder meer over oersaaie colleges op zaterdagochtend, de spitse neus van Hugo de Groot en het woord ‘aanstonds’.


Corstens studeerde cum laude af in Nijmegen. Daarna ging hij op voordracht van professor Mathijsen aan de slag als stagiair van de Europese Commissie te Brussel. Corstens vond echter snel dat men daar te veel bezig was met carrière maken. Daarover zegt hij in het interview: “Dat interesseerde mij geen lor, eerlijk gezegd. Ik dacht: hier (bij de Europese Commissie, red.) ga ik mijn dagen niet slijten.” Die beslissing heeft hem geen windeieren gelegd: een mooie carrière in het recht volgde. Corstens was tijdens zijn loopbaan drie jaar werkzaam als Officier van Justitie. Tevens was hij dertien jaar lang hoogleraar Strafrecht op de Nijmeegse rechtenfaculteit, alvorens hij in 1995 als Raadsheer werd aangesteld bij de Hoge Raad. In 2008 werd Corstens benoemd tot President van de Hoge Raad. Bij zijn aftreden als President van de Hoge Raad in 2014 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.