Denktank Faculteit der Letteren

De denktank is een cursus waarin je in een interdisciplinair team van 6-8 studenten onder begeleiding van een docent aan de slag gaat met een actueel vraagstuk van een bedrijf, instelling of organisatie. Samen werk je toe naar een eindproduct dat van toegevoegde waarde is voor de partner.

Doel en opzet

De opzet van de denktank is vergelijkbaar met hoe in de maatschappij onderzoek wordt gedaan op projectbasis. Je gebruikt daarbij de kennis en vaardigheden die je in je major- en minorcursussen hebt opgedaan en breidt deze verder uit door van elkaar te leren tijdens het werken aan het project. Op die manier ontwikkel je competenties voor je professionele toekomst, want in een project zoals een denktank zullen er zaken misgaan, op persoonlijk, relationeel, procesmatig of inhoudelijk vlak. Het is dan belangrijk dat je als team goed met deze uitdagingen omgaat en er lering uit trekt. Dat is - naast het afleveren van een kwalitatief goed en voor de partner waardevol eindproduct - waar het in de denktank ook om draait.

Individuele invulling van de denktank

Je kunt ook kiezen voor een individuele invulling van de denktank:

  1. Stage bij bedrijf of organisatie: voor studenten die zich (beter) willen verdiepen in het werkveld
  2. Individuele onderzoeksstage: voor studenten met onderzoeksinteresse en eventueel ambities richting de Research Master

Commitment en toetsing

Een denktank vraagt veel commitment van alle betrokkenen. Zo ga je een commitment aan richting de partner om een passend en kwalitatief goed eindproduct af te leveren, maar natuurlijk ook richting elkaar als team. Dat betekent dat je niet alleen bereid bent om 280 uur te investeren, maar ook dat je je committeert aan o.a. constructief samenwerken, een professionele houding t.o.v. de opdrachtgever en elkaar en het creëren van een veilige (leer)omgeving.

Tegelijkertijd weten we uit eerdere jaren dat dit best een uitdaging kan zijn en het proces ook niet altijd even soepel zal verlopen. Mede daarom wordt de denktank beoordeeld met voldaan of niet voldaan. Want hoewel iedereen ernaar streeft om in goede harmonie een zo mooi mogelijk eindproduct te realiseren, is voor het behalen van de leerdoelen het proces, waarin niet alles altijd vlekkeloos zal verlopen, minstens net zo belangrijk. Juist in die situaties wordt een beroep gedaan op competenties als flexibiliteit die op de arbeidsmarkt ook veel gevraagd zijn.

Ingangsvoorwaarden

Voor de denktanks in semester 2 geldt met ingang van collegejaar 2024-2025 geen ingangsvoorwaarde meer.

Voor de denktank in semester 1 (LET-LETMI-DT00) geldt nog wél een ingangsvoorwaarde en dus ook als je deze individueel wilt invullen. Ingangsvoorwaarde voor (de individuele invulling van) de denktank in semester 1 is dat je een themacursus (LET-LETMI-TH%) óf de cursus Study Abroad: Academia and Society (LET-LETMI-RF12) hebt behaald.

Voldoe je daar niet aan, maar wil je wel (een individuele invulling van) de denktank in semester 1 doen, vraag dan bij de examencommissie een uitzondering op de volgtijdelijkheid aan.