Radboud University
Suche.......

mr. dr. R.H.W. Frins (Ralph)

mr. dr. R.H.W. Frins (Ralph)

Universitair docent - Vaksectie Bestuursrecht

Mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins (1985) is universitair docent bij de vaksectie Bestuursrecht van de Radboud Universiteit. Naast kennis van het algemeen bestuursrecht heeft hij specialistische kennis van het omgevingsrecht. In het bijzonder van het natuurbeschermingsrecht (o.a. de stikstofproblematiek), het milieurecht (m.n. het thema luchtkwaliteit) en het recht van de ruimtelijke ordening.

Naast zijn baan bij de Radboud Universiteit was Ralph tot 2021werkzaam in de praktijk. Zo was hij onder meer senior (wetgevings)jurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in die hoedanigheid direct betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Verder werkte hij in het verleden als jurist omgevingsrecht bij een groot ingenieurs- en adviesbureau, alsmede bij de provincie Gelderland.

Key publications

 • Frins, R.H.W. (2021). De Natura 2000-plantoets en het omgevingsplan. Significant eenvoudiger of nog steeds best ingewikkeld? In S. Hillegers, T.E.P.A. Lam & A.G.A. Nijmeijer (Eds.), Vertrouwen in de Omgevingswet (SteR, 51) (pp. 257-281). Deventer: Wolters Kluwer Full text
 • Frins, R.H.W. (2021). Gloort er licht aan het einde van de stikstoftunnel? Een analyse van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 14 (1), 4-16.
 • Frins, R.H.W. (2020). De Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur nader beschouwd. Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 13 (5), 429-436.
 • Frins, R.H.W. (2020). Trekt de Spoedwet aanpak stikstof ontwikkelingen weer vlot? Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 13 (3), 197-205.
 • Frins, R.H.W. (2019). De PAS-uitspraken van de Raad van State. Van programma op krediet naar programma in diskrediet? (Deel I). Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 12 (7), 594-603.
 • Frins, R.H.W. (2019). De PAS-uitspraken van de Raad van State. Van programma op krediet naar programma in diskrediet? (Deel II). Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 12 (8), 611-622.
 • Frins, R.H.W. (2019). Het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Enkele aspecten nader beschouwd. Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 12 (5), 410-421.
 • Frins, R.H.W. (2018). De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland onder de Omgevingswet. Natuurbeschermingsrecht, 2 (1), 4-12.
 • Frins, R.H.W. (2018). Het PAS-arrest van het Hof van Justitie EU. Toch niet alleen maar kommer en kwel? Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 11 (12), 1225-1233.
 • Frins, R.H.W. (2016). Het arrest Orleans e.a.. Het PAS en natuurmaatregelen veroordeeld tot de brandstapel? Tijdschrift voor Bouwrecht : Maandblad voor Literatuur en Rechtspraak op het Gebied van het Bouwrecht, 9 (10), 926-933.
 • Frins, R.H.W. (2016, July 6). Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht. RU Radboud Universiteit (XXII, 504 pag.) (Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht) Supervisor(s): prof. mr. A.G.A. Nijmeijer. Full text

Additional positions

 • Auteur Tekst & Commentaar Omgevingswet (01 Juni 2017)
  Wolters Kluwer
 • Vaste annotator Tijdschrift voor Bouwrecht (01 Juni 2015)
  Instituut voor Bouwrecht
 • Rechter-plaatsvervanger (08 September 2021)
  Rechtbank Oost-Brabant
mr. dr. R.H.W. Frins (Ralph)

Contact

024-3611533
ralph.frins@ru.nl

Visiting address

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postal address

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Online

Working days

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

mr. dr. R.H.W. Frins (Ralph)