Radboud University
Suche.......

Aanvraagformulier restitutie NT2

Via dit formulier kun je een restitutie aanvraag indienen. In het geval van een positief studieadvies, worden de kosten van de taalcursus vergoed als je bent ingeschreven voor een Nederlandse opleiding. Het positief bindend studieadvies (BSA) voorzien van handtekening van de onderwijsdirecteur van je opleiding kun je bijvoegen in dit aanvraagformulier. Onvolledige aanvragen (zonder positief BSA) kunnen niet in behandeling worden genomen. Hiervan stellen we je op de hoogte per e-mail.

Betalingsbewijs cursus
Indien de cursus niet bij Radboud in’to Languages gevolgd is, een betalingsbewijs van de taalcursus bijvoegen.

Vragen?
Als je vragen hebt met betrekking tot het aanvragen van restitutie kan contact opnemen met studienberatung@ru.nl.

De Radboud Universiteit gaat zorgvuldig om met gegevens die bezoekers via de universitaire websites of telefonisch achterlaten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de Radboud Universiteit zich aan de eisen die de privacy wet- en regelgeving stelt. Meer informatie hierover lees je in onze Privacyverklaring.