Comeniusprogramma voor onderwijsvernieuwing

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt budget beschikbaar via het Comeniusprogramma. Het programma richt zich op docenten die aan de slag willen met vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Alle ontvangers van een Comeniusbeurs zijn verbonden in het landelijke ComeniusNetwerk.

Drie soorten fellowships

Het programma bestaat uit drie verschillende beurzen: de Teaching Fellow, Senior Fellow en Leadership Fellow. Afhankelijk van je ervaring kun je een aanvraag doen voor een van de beurzen.

Comenius Teaching Fellowship

Je hebt minstens twee jaar ervaring in het hoger onderwijs en staat daarmee aan het begin van je onderwijscarrière. De beurs helpt je om op projectbasis vernieuwing door te voeren in je eigen onderwijs.

  • Looptijd: maximaal 18 maanden
  • Impact: op cursusniveau
  • Beurs: €50.000

Voor de deadlines van de Teaching Fellowship, zie de website van het NRO.

Comenius Senior Fellowship

Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het hoger onderwijs en hebt een goed beeld van hoe het onderwijs in jouw afdeling of faculteit verzorgd wordt. De beurs helpt je om op basis van een visie samen met een team van collega’s en studenten die visie door te voeren.

  • Looptijd: maximaal 30 maanden
  • Impact: op opleidings- en/of facultair niveau
  • Beurs: €100.000

Voor de deadlines van de Senior Fellowship, zie de website van het NRO.

Comenius Leadership Fellowship

Je hebt minstens zeven jaar onderwijservaring en beschikt over aantoonbare onderwijskundige leiderschapskwaliteiten en impact op het onderwijsklimaat van je instelling. De beurs helpt je om een impuls te geven aan de onderwijsambities van jouw instellingen en om andere onderwijsprofessionals te inspireren.

  • Looptijd: maximaal 42 maanden
  • Impact: interfacultair- en/of instellingsniveau
  • Beurs: €500.000           

Voor de deadlines van de Leadership Fellowship, zie de website van het NRO.

Beurs Aantal Bedrag Looptijd Focus op:
Teaching Fellows 40 €50.000 18 maanden cursusniveau
Senior Fellows 22 €100.000 30 maanden opleidings- en/of facultair niveau
Leadership Fellows 4 €500.000 42 maanden interfacultair- en/of instellingsniveau

Aanvraagprocedure

Het NRO stelt elk jaar de thema’s van het Comeniusprogramma vast en publiceert deze op haar website. De Radboud Universiteit biedt begeleiding aan alle aanvragers en zorgt voor afstemming in de aanvragen. Docenten die een Teaching Fellow willen aanvragen, kunnen dat rechtstreeks bij het NRO doen. De aanvragen voor een Senior en Leadership Fellow lopen via contactpersonen binnen de Radboud Universiteit.

Wil je een aanvraag doen voor een Leadership fellow? Stuur dan een e-mail naar rector magnificus Han van Krieken (h.vankrieken [at] cvb.ru.nl) met een cc. aan je decaan en aan Inez Vereijken, beleidsmedewerker onderwijs (inez.vereijken [at] ru.nl ()).

Contact

Wil je sparren over jouw idee, of heb je behoefte aan hulp? Neem contact op met het Radboud Teaching and Learning Centre.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.