Lopende TLC-voucherprojecten

Uitzoeken, ontdekken en uitproberen: daarvoor kun je TLC-vouchers van het Radboud Teaching and Learning Centre gebruiken. Een voucherproject sluit altijd aan bij een van de drie themalijnen van het TLC: docentontwikkeling, onderwijsinnovatie of onderwijsonderzoek. Hieronder zie je alle lopende voucherprojecten.

 • Afbeelding van Ellemieke Rasenberg

  Verbetering van communicatieve vaardigheden van geneeskundestudenten

  Studenten Geneeskunde geven aan dat zij te weinig feedback ontvangen op hun communicatieve vaardigheden. Ellemieke Rasenberg onderzoekt of het opnemen van patiëntgesprekken van studenten en het peerreviewen door medestudenten een uitweg kan bieden.

 • Afbeelding van Jan van Riswick

  Traagheid ervaren met een VR-game

  Het basisconcept kracht wordt vaak moeilijk begrepen door natuurkundestudenten. Jan van Riswick onderzoekt of Virtual Reality ertoe kan leiden dat studenten kracht in verschillende contexten, zoals op aarde en in de ruimte, beter begrijpen.

 • Afbeelding van Paul Ketelaar

  Scrum (agile) werken in het academisch onderwijs

  Paul Ketelaar onderzoekt de effectiviteit van de scrummethode in het hoger onderwijs. De bedoeling is dat studenten door middel van deze methode bij het werken aan (deel)opdrachten beter leren samenwerken en communiceren.

 • Afbeelding van het team van Wiljan Hendriks

  Professionele identiteitsontwikkeling tijdens de bacheloronderzoeksstage

  Wiljan Hendriks onderzoekt de ontwikkeling van professionele identiteit tijdens de bachelorstage. Hij hoopt met deze kennis stages te kunnen verbeteren zodat studenten zich beter kunnen voorbereiden op het werkleven

 • Afbeelding van Maartje Cobussen

  Pluktuinroute: Leren in een multi-level context

  Studenten geven aan dat zij meer aandacht willen voor interdisciplinair onderwijs dat aansluit bij complexe hedendaagse vraagstukken. Maartje Cobussen en Marijn van Klingeren onderzoeken hoe dit kan worden toegepast in het academisch onderwijs.

 • Maarten de Boer en Hilde

  Onderzoek naar motiverende en stimulerende kenmerken in het honoursonderwijs

  Maarten de Boer onderzoekt welke factoren door honoursstudenten en -docenten als motiverend worden ervaren. Het doel is om een leeromgeving te creëren waarin motivatie van studenten wordt vastgehouden en verder gestimuleerd.

 • Caro Struijke

  Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van de cursus Academisch Schrijven

  Sinds kort biedt de universiteit studenten een gratis cursus Academisch Schrijven aan schrijfvaardigheid van studenten. Caro Struijke onderzoekt op welke manier deze bijdraagt aan het verbeteren van de zelfeffectiviteit, taal- en schrijfvaardigheden.

 • Afbeelding van Yvonne Rossenberg

  Een Community of Practice als verbindende factor

  Yvonne van Rossenberg onderzoekt wat de kracht is van werken in een Community of Practice. Ze onderzoekt wat deze werkvorm kan betekenen voor het onderwijs en voor de binding van studenten met academisch onderzoek.

 • Afbeelding van Wietske Fokkinga

  Curriculumherontwikkeling bij Tandheelkunde met behulp van CARPE DIEM

  Wietske Fokkinga onderzoekt of de methode genaamd CARPE DIEM geschikt is voor curriculum- en cursusherziening bij de bachelor Tandheelkunde. Het doel is om deze herziening gestructureerd en met behoud van gemengde leervormen uit te voeren.

 • Afbeelding van Lucas Boer en Dylan Henssen

  Anatomische structuren zichtbaar maken met Augmented Reality

  Studenten hebben moeite om zich anatomische structuren en hun onderliggende verhoudingen voor te stellen. Lucas Boer en Dylan Henssen werken daarom aan een AR-app waarin de structuren duidelijker worden gevisualiseerd.