Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het academisch onderwijs. De BKO wordt erkend door alle 14 Nederlandse universiteiten. Het behalen van de BKO doe je via jouw eigen faculteit.

Doelgroep

De BKO is voor iedereen die binnen een academische opleiding onderwijs geeft, ontwerpt en evalueert. De BKO is verplicht bij onderwijsaanstellingen van langer dan 1 jaar in duur en minimaal 0,3 fte*.

Sommige in het buitenland behaalde onderwijskwalificaties worden door faculteiten erkend in lijn met de BKO. Neem contact op met de BKO-toetscommissie van jouw faculteit om te bespreken wat eventueel nog gedaan moet worden om de BKO toegekend te krijgen indien hierover vragen zijn.

*De hoeveelheid fte kan verschillen per faculteit

Je ziet een stappenplan voor het BKO traject. De stappen zijn, van boven naar onder: een informatiebijeenkomst bijwonen, autonoom leerwerktraject, het portfolio samenstellen en facultaire toetsing en het behalen van jouw bko.

Werkwijze

Het behalen van de BKO kent geen vaste route of tijdsduur. Het ontwikkelen van alle benodigde competenties voor het behalen van de BKO is persoonlijk en afhankelijk van jouw onderwijservaring, eerder behaalde kwalificaties en eigen initiatieven tot verdere ontwikkeling van je docentschap.

In een BKO-portfolio toon je aan dat je voldoet aan de BKO-competenties. Dit portfolio vormt de basis voor toetsing bij de BKO toetscommissie aan jouw faculteit. Het samenstellen van het portfolio doe je zelfstandig. Ter ondersteuning kun je deelnemen aan BKO-communities, gefaciliteerd door Educational Advice & Teacher Development (EATD), waarin je in kleine groepen wordt begeleid.

Startmoment

De ontwikkeling van je docentschap en didactische bekwaamheid begint vanaf jouw eerste aanstelling als docent en hangt sterk af van jouw eigen initiatieven. Gezien het persoonlijke karakter van de BKO, wordt docenten sterk aangeraden in de eerste maanden als docent aan de Radboud Universiteit een informatiebijeenkomst bij te wonen.

Wat kost het me?

Tijd, ruimte in werkzaamheden en inzet. Het behalen van de BKO binnen de Radboud Universiteit is gratis.

Bekijk de geplande informatiebijeenkomsten en BKO-communities

Contact

Heb je vragen over de Basis Kwalificatie Onderwijs? Neem contact op met de BKO-coördinator van de Radboud Universiteit.

Contactafdeling

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.