Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het academisch onderwijs. De BKO wordt erkend door alle 14 Nederlandse universiteiten. Het behalen van de BKO doe je via jouw eigen faculteit.

Doelgroep

De BKO is voor iedereen die binnen een academische opleiding onderwijs geeft, ontwerpt en evalueert. Bij de Radboud Universiteit kun je de BKO alleen halen als je daar zelf in dienst bent. Dit is gratis. De BKO is verplicht bij onderwijsaanstellingen van langer dan 1 jaar in duur en minimaal 0,3 fte*.

Sommige in het buitenland behaalde onderwijskwalificaties worden door faculteiten erkend in lijn met de BKO. Neem contact op met de BKO-toetscommissie van jouw faculteit om te bespreken wat eventueel nog gedaan moet worden om de BKO toegekend te krijgen indien hierover vragen zijn.

*De hoeveelheid fte kan verschillen per faculteit

Pilots voor een nieuw BKO-traject

In maart starten de pilots voor het nieuwe BKO-traject. In de nieuwe werkwijze zal het begeleidingstraject met name plaatsvinden op de eigen faculteit. Ook krijgen docenten de mogelijkheid om (door het tussentijds afronden van competentiedomeinen) meer stapsgewijs toe te werken naar het behalen van de BKO. Daarnaast is er een faculteit overstijgend cursusaanbod dat aansluit bij de leerdoelen van de BKO.

De nieuwe werkwijze zal tijdens de pilotfase op een aantal punten worden doorontwikkeld. Er wordt daarom een kleinschalige start gemaakt. Docenten die deelnemen aan de pilot kunnen tijdens de pilot concreet aan de slag met hun ontwikkeling op de BKO-competentiedomeinen.

Meedoen aan de pilots

Deelname aan de pilot is mogelijk bij de vijf deelnemende faculteiten voor zowel docenten die al zijn gestart met hun BKO, als docenten die nog moeten starten. Docenten aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn over eventuele deelname al door hun leidinggevende benaderd. De inschrijvingen voor de andere deelnemende faculteiten zijn geopend tot 1 maart 2023. Per faculteit kunnen er maximaal 10 docenten deelnemen aan de pilot. Aanmelden voor deelname aan de pilots doe je via de onderstaande links:

Overgangsregeling 

Voor docenten die hun BKO dit collegejaar in de oude stijl willen afronden, komt er voor het komende halfjaar een overgangsregeling. Als je al gestart bent met het samenstellen van je BKO-portfolio en je inschat dat je het portfolio vóór september 2023 kunt afronden, kan je meedoen.

De overgangsregeling is alleen beschikbaar voor docenten bij de faculteiten die meedoen aan de pilot. Aanmelden kan tot 1 mei 2023. Als je je niet aanmeldt, wordt ervan uit gegaan dat je je BKO behaalt volgens de nieuwe werkwijze.

Meld je aan voor de overgangsregeling

Let op: de capaciteit van de BKO-toetscommissies is beperkt, waardoor er geen garantie is dat je direct na afronding van je portfolio kunt worden getoetst. Docenten voor wie afronding van de BKO voor 1 september noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege contractuele afspraken) krijgen hierbij voorrang.

Al gestart met je BKO-portfolio maar dit collegejaar afronden is niet haalbaar?

Als het niet lukt om dit collegejaar je portfolio volgens de oude werkwijze af te ronden, dan kun je wat je al gedaan hebt meenemen in het vervolgtraject met de nieuwe werkwijze. Je hoeft dus niet opnieuw te beginnen bij een overstap op de nieuwe werkwijze. Meer informatie over hoe dit werkt volgt z.s.m. op deze webpagina.

Cursusaanbod van Education Support

Wil je op andere manieren werken aan je ontwikkeling? Education Support biedt verschillende cursussen aan. 

Bekijk het cursusaanbod 

Schrijfsessies

Ben je al gestart met je BKO-portfolio in de oude werkwijze en wil je begeleiding krijgen bij het samenstellen hiervan? Maak dan gebruik van de schrijfsessies voor het BKO-portfolio.

Meld je aan voor een schrijfsessie

Uitgebreide uitleg nieuwe BKO-traject