BKO-community

Inhoud van de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten:

  • Staat je ontwikkeling tot docent centraal.
  • Worden ideëen, ervaringen en visie over onderwijs uitgewisseld tussen docenten met verschillende achtergronden, samen vorm je een BKO-community.
  • Heeft de BKO-community zelf regie over de vormgeving van de bijeenkomsten. De BKO-expert zal hierin ondersteunen, informeren en faciliteren. 
  • Gebruik je dat wat je leert tijdens de bijeenkomsten om je portfolio vorm te geven.

Doelgroep

De BKO-communities zijn bedoeld voor docenten in de afrondende fase van hun BKO-traject.

Werkwijze tijdens training

Elke BKO-community bestaat uit vijf tot acht docenten (van verschillende faculteiten) die onder supervisie van een BKO-expert werken aan de ontwikkeling van hun docentschap richting de BKO.

Aan de hand van verschillende opdrachten werk je aan je ontwikkeling tot docent. Daarbij geven deze opdrachten een lijdraad voor het vormgeven van je portfolio. In het traject staat de uitwisseling van ideeën, ervaringen en visies over onderwijs tussen docenten met verschillende achtergronden centraal. De BKO-community heeft zelf regie op hoe het de ontwikkeling en de samenwerking vormgeeft. De BKO-expert heeft daarin vooral een begeleidende, informerende en faciliterende rol.

De community bestaat uit vijf bijeenkomsten van circa 2 uur, waarin nieuwe ontwikkelingen worden besproken, thema’s verder worden uitgediepts, feedback wordt te geven op elkaars stukken voor het BKO-portfolio of onderlinge observaties kunnen worden gepland.

De community is in het Engels, tenzij alle deelnemers Nederlands spreken.

Kosten

Deelname is gratis.

Bekijk de geplande communities

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.