Leerdoelen formuleren

Met het formuleren van leerdoelen geef je aan wat jij wil dat dat studenten bereiken in jouw onderwijs. Je kunt leerdoelen op verschillende niveaus formuleren. Er zijn taakdoelen, cursusdoelen en eindkwalificaties. Een leerdoel staat dus nooit op zichzelf. Zo kun je bijvoorbeeld de cursusdoelen afleiden van de eindkwalificaties van de opleiding en zorg je dat taakdoelen logisch aansluiten op de cursusdoelen.

De functies van leerdoelen:

  • Ze vormen de basis voor het ontwerp en de uitvoering van onderwijs en toetsing.
  • Ze geven een indicatie aan studenten van wat er wordt verwacht dat ze leren tijdens de cursus. Ook geven ze aan waarop getoetst en beoordeeld wordt.
  • Ze geven (aan collega’s en externe instanties) een indruk van het onderwijs en van het minimaal bereikte niveau van geslaagde studenten.

Leerdoelen beschrijven een handeling

De kern van een leerdoel is het werkwoord dat erin beschreven staat. Je kunt het beste een werkwoord gebruiken dat een waarneembare handeling beschrijft. Door een handeling in het leerdoel uit te drukken, beschrijf je op welke manier een student de inhoud van de cursus moet beheersen en hoe er wordt getoetst. 

Voor het formuleren van leerdoelen kun je één van de volgende stramienen gebruiken:

  • Je kunt/zult handeling A verrichten met inhoud X in context Y op niveau Z.
  • In context Y verricht je handeling A met inhoud X op niveau Z.

Door gebruik te maken van de jij-vorm, beschrijf je het leerdoel vanuit het perspectief van de student. Zo zorg je dat studenten snappen wat er van hen wordt verwacht.

Inhoud, context en niveau van een leerdoel

Naast de handeling bevat een leerdoel nog drie onderdelen:

  • Inhoud: Waarover gaat de handeling? Waarmee handelt de student?
  • Context: In welke situatie handelt de student?
  • Niveau: Wat is de moeilijkheidsgraad? Welke kwaliteitseisen worden aan de handeling gesteld?

Taxonomie van Bloom

Je kunt gebruik maken van de taxonomie van Bloom om te bepalen op welk niveau van beheersing de leerdoelen zich richten. De taxonomie is binnen de pedagogiek een algemeen aanvaarde indeling van zes kennisniveaus: van het eenvoudig herinneren of herkennen van feiten, via steeds complexere mentale niveaus. 

Je ziet een driehoek, opgedeeld in zes lagen die ieder een stap van de Taxonomie van Bloom moeten voorstellen. Vanaf onder naar boven: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.