Toetsvorm kiezen en construeren

De keuze voor een toetsvorm hangt af van het doel van de toets en het niveau en de inhoud van leerdoelen. Daarnaast kun je kiezen om een toets met of zonder digitale toetssoftware af te nemen. We onderscheiden de volgende hoofdvormen van toetsing: 

Toetsspecificatietabel voor een schriftelijke toets 

Voor het ontwerpen van een schriftelijke toets maak je gebruik van een toetsspecificatietabel. In die tabel maak je zichtbaar welke combinaties van leerdoel, niveau en itemtypen je maakt om te meten of je leerdoelen zijn behaald.

Een voorbeeld van hoe een specificatietabel eruit kan zien.
Een voorbeeld van hoe een specificatietabel eruit kan zien.

Rubrics 

Bij productopdrachten, performance assessments, praktische opdrachten en portfolio-assessments, gebruik je een rubric om zichtbaar te maken hoe leerdoelen worden getoetst en beoordeeld. Rubrics kunnen eventueel als beoordelingsinstrument worden opgenomen in Brightspace.

Een voorbeeld van hoe een rubric kan worden vormgegeven.
Een voorbeeld van hoe een rubric voor een werkstuk/essay eruit kan zien.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator digitaal toetsen of Teaching Information Point van jouw faculteit.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.