Paul Vermeer over samenwerking bij toetsontwikkeling

Portretfoto Paul Vermeer
Door als collega's samen te sparren en evalueren houden we elkaar scherp!
Naam
Paul Vermeer
Huidige functie
Opleidingscoördinator van Theologie en Religiewetenschappen

Paul Vermeer is de opleidingscoördinator van Theologie en Religiewetenschappen. Ruim twee jaar geleden ontvingen hij en zijn collega’s een rapport van de visitatiecommissie. De toetsing moest beter. Het team greep dit aan om kritisch naar hun werkwijze te kijken. Het was voor hen de start van veel meer samenwerking op het gebied van toetsing.

‘In 2020 kwam het rapport onze kant op en dat loog er niet om. Het oordeel was ‘voldoet ten dele’ op twee van de vier standaarden, namelijk toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Dat was echt even schrikken. We hadden het niet verwacht. De visitatiecommissie vond dat er te weinig transparantie was over hoe de toetsing werd ontwikkeld en waar de student aan moest voldoen. Voor ons was dit een wake-up call. Daarna werden we strijdvaardig. We wisten dat we een verbeterslag moesten maken, want anders hadden we een groot probleem.’  

‘Voorheen was er bij ons niet standaard een inzagemoment en de toetsing werd vaak door één persoon ontwikkeld. Daarnaast werd ook niet overal gebruikgemaakt van rubrics of andere hulpmiddelen om de beoordeling transparant te maken. Voor de bachelorwerkstukken hadden we wel een gestandaardiseerd formulier, maar het eindcijfer was een gemiddelde van de eerste en tweede beoordelaar. De student kreeg dan twee formulieren, die soms behoorlijk konden verschillen.’  

‘Hier zijn we mee aan de slag gegaan. Als je zo’n beoordeling krijgt van het visitatiepanel, ga je als opleiding een hersteltraject in. Hierbij hebben we veel gehad aan de hulp van medewerkers van Academic Affairs. De grootste uitdaging was om een team te maken van de groep docenten. Academici zijn toch ook veel met hun onderzoek bezig. Daarmee wil ik niet zeggen dat we slechte docenten hebben of dat onderwijs er maar een beetje bij hangt. Maar het zit er niet automatisch in dat je daarover moet nadenken of dat je een curriculum samen moet dragen en ontwikkelen.’  

‘Nu hebben we het vierogenprincipe ingevoerd. Je mag niet meer individueel een toets ontwikkelen. We hebben ook twee tot drie keer per jaar een docentenberaad, waarvan er één nu specifiek over toetsing gaat. Dan denken we na over waarom we toetsen en hoe we de kwaliteit hoog kunnen houden. Tentamens worden samen ontwikkeld en docenten kalibreren onderling. Ook de beoordeling van de bachelorwerkstukken is stevig veranderd. De scriptiebeoordelaars gaan nu samen in overleg en de student krijgt nu nog maar één formulier, dat gezamenlijk is ondertekend. De examencommissie is aangesteld als bewaker van deze procedures.’   

‘De visitatie is voor ons heel nuttig geweest. Op 4 november kwam het visitatiepanel terug en daarna kregen we de herstelbeoordeling. Ze waren heel positief. Er werd zelfs gesproken over een cultuuromslag. Dat ziet de opleidingscommissie gelukkig ook. Ook die ziet goede veranderingen. Collega’s werken nu veel meer samen en weten beter wat er speelt bij elkaar. Ik zie dit zelf echt als een fundamentele herziening van ons onderwijs, waarin we samen verantwoordelijk zijn voor het curriculum en de toetsing.’ 

‘De eilandjes van docenten en cursussen die we voorheen hadden, pakten niet goed uit. Het leidde zelfs tot een negatieve beoordeling. Het samenwerken is echt een grote verbeterslag die we gemaakt hebben. Als collega’s samen sparren en evalueren is voor de onderwijskwaliteit heel waardevol. Zo houden we elkaar scherp!’