Afstuderen en uitschrijven

AfstuderenDiploma 1

Op deze pagina vind je de procedure voor het aanvragen van je masterexamen in het kort, als aanvulling op de uitgebreide procedure voor het aanvragen van je masterexamen.

De eerstvolgende diploma-uitreiking van de Radboud Docenten Academie vindt plaats op 8 november 2024, vanaf 15.30 uur. Diploma Services van de Radboud Universiteit verstuurt de uitnodiging hiervoor.

De procedure in het kort

  • Als je alle onderdelen hebt behaald kun je digitaal het examen aanvragen via het webformulier examenaanvraag masterexamen. Doe dit binnen 4 weken na het behalen van je laatste tentamen.
  • De studentenadministratie controleert in Osiris of alle onderdelen van het examenprogramma zijn verwerkt en aan alle andere voorwaarden is voldaan.
  • Na goedkeuring en ondertekening door de Examencommissie ontvang je een studievoortgangsoverzicht (SVO) met daarop je resultaten en je examendatum.
  • De studentenadministratie stuurt je diploma-aanvraag door naar Bureau Examens, waar het diploma wordt gemaakt.
  • Tot slot ontvang je twee à drie weken voorafgaand aan de uitreiking van het diploma een uitnodiging van Bureau Examens.
  • Als je klaar bent met de opleiding moet je een verzoek tot uitschrijving doen in Studielink (als je op tijd alles afgerond hebt en zeker weet dat je aan alle eisen hebt voldaan). Op de website van de RU vind je meer informatie over uitschrijving en het stopzetten van je OV-studentenkaart: http://www.ru.nl/studenten/

Webformulier examenaanvraag masterexamen:


Uit het oog, maar niet uit het hart?