Procedure aanvraag masterexamen

Elke masteropleiding wordt afgesloten met het masterexamen. De inhoud daarvan staat beschreven in de betreffende Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de studiegids van de Radboud Docenten Academie. De examencommissie van Radboud Docenten Academie bepaalt wanneer een student aan de eisen van het masterexamen heeft voldaan.

Masterexamen aanvragen

Dien je masterexamen-aanvraag binnen vier weken na het behalen van je laatste tentamen in via het webformulier aanvraag masterexamen. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.
De studentenadministratie neemt de aanvraag in behandeling en legt deze voor aan de Examencommissie ter beoordeling.

Goedkeuring door Examencommissie

Vervolgens beoordeelt de Examencommissie of aan alle eisen van het examen is voldaan en stelt een judicium vast (zie OER). Na goedkeuring en ondertekening door de Examencommissie ontvang je een studievoortgangsoverzicht (SVO). De examenaanvragen worden via Osiris geregistreerd en doorgestuurd naar de Centrale Studentenadministratie.

Vastlegging examendatum

De Centrale Studentenadministratie voert een procedurele controleslag uit en verwerkt de formele examendatum (dag, maand, jaar) in OSIRIS. Deze gegevens worden uitgewisseld met DUO. In de regel is de examendatum de datum van het laatst behaalde tentamen met een uitloop van 15 werkdagen (dat is de correctiedeadline). De examendatum wordt opgenomen op het getuigschrift en staat geheel los van de datum waarop het diploma wordt uitgereikt.

Diploma-uitreiking

Diploma Services organiseert de uitreiking van het getuigschrift in overleg met de Radboud Docenten Academie. De diploma’s worden uitgereikt in een bijeenkomst, waarbij ook een beperkt aantal familieleden en vrienden aanwezig mag zijn. De studenten ontvangen ongeveer 14 dagen voor de uitreiking de uitnodiging en het programma.

Balie-uitreiking

Studenten die niet bij de diploma-uitreiking aanwezig kunnen zijn, kunnen hun diploma in ontvangst nemen via een balie-uitreiking. Zodra hun diploma opgesteld en ondertekend is, ontvangen zij vanuit Diploma Services bericht en kunnen zij het diploma daar op vertoon van een geldig legitimatiebewijs in ontvangst nemen. Balie-uitreikingen vinden altijd plaats ná de officiële uitreikingsdata. Soms is het mogelijk om aan te sluiten bij de eerstvolgende reguliere uitreiking.

Uitschrijving RU/Studielink

Zie voor de regelingen en verdere informatie omtrent uitschrijving: http://www.ru.nl/studenten/

Gegevens Diploma Services

Houtlaan 4 (Centrale Studentenbalie)
Telefoon: 024 -361 2345
E-mail: diplomaservices@ru.nl
Controleer voor de zekerheid de actuele contactpagina van Diploma Services.