Zoek in de site...

Educatieve Module

Wil je na je bachelor snel voor de klas staan?
Met de Educatieve Module haal je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. Tijdens de opleiding loop je stage op een middelbare school.

Toelating: je volgt een bachelor waarmee je toegelaten kunt worden tot de Educatieve Module

Duur studieprogramma: één semester, 30 EC, voltijd

Lees meer over de Educatieve Module.