Zoek in de site...

Educatieve Master

De Educatieve Master van de Radboud Docenten Academie leidt je op tot docent voor het voortgezet onderwijs. Je haalt een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee kan je lesgeven in alle klassen van het voortgezet onderwijs, het mbo en het volwassenenonderwijs.

De eenjarige educatieve master is een zogenaamde post-master: je volgt deze master na je (vak)master.


Telefonisch spreekuur

Voor meer informatie over de Educatieve Master of over praktische zaken zoals studiefinanciering, collegegeld en persoonlijke zaken die van invloed zijn op je studie neem je contact op met één van onze studieadviseurs.