Zoek in de site...

Examencommissie

De Radboud Docenten Academie heeft een gezamenlijke Toelatings- en Examencommissie (kortweg examencommissie). Je kunt je tot de examencommissie richten als je een verzoek of een klacht hebt met betrekking tot:

 • je toelaatbaarheid tot de Educatieve Master, de Educatieve Minor en de Educatieve Module (ook in geval van herstarten)
 • mogelijke vrijstelling voor een tentamen, of, in bijzondere gevallen, uitstel of extra herkansing (overleg dit altijd met de studieadviseur!)
 • je examenaanvraag

Het is verstandig om een verzoek aan de examencommissie vooraf te overleggen met de studieadviseur.

Leden examencommissie

 • Dr. R.P. (Roald) Verhoeff (voorzitter);
 • Dr. ir. G.V.M. (Gisbert) van Ginkel;
 • J. (Joris) Bovy (extern lid);
 • Dr. I.E. (Ida) Oosterheert;
 • Drs. M.L. (Mariëlle) Rutten (extern lid);
 • E.W. (Lily) van Wersch (secretaris).

De belangrijkste taken en bevoegdheden van de examencommissie

 • Oordelen over de toelaatbaarheid van studenten tot de opleiding op basis van de criteria die zijn neergelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (zie zijbalk rechts)
 • Vrijstellingen verlenen, aan het begin van of tijdens de opleiding;
 • Toekennen van een extra herkansing
 • Aanwijzen van examinatoren voor het afnemen en vaststellen van de uitslag van tentamens
 • De kwaliteit en de uitvoering van de beoordelingen van de tentamens bewaken;
 • Examenaanvragen beoordelen (onder andere de judicia, zoals cum laude), en uiteindelijk de verleende diploma’s en supplementen ondertekenen en uitreiken.

Studentenadministratie

Heb je een administratieve vraag of is er iets niet duidelijk over de registratie van je studieresultaten? Richt je dan tot de Studentenadministratie.