Zoek in de site...

Vrijstellingen

Als je denkt aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling voor een of meer studie-onderdelen moet je dit apart aanvragen. In alle gevallen bepaalt de examencommissie de aard en de omvang van de vrijstellingen.

Er zijn twee momenten waarop je een vrijstelling kunt aanvragen: bij je aanmelding of tijdens je opleiding.

Vrijstelling aanvragen bij aanmelding

Meteen bij je aanmelding voor de Educatieve Master kun je al vrijstellingen aanvragen. Dit zal meestal de zogeheten standaardvrijstelling betreffen, die bestaat uit alle tentamens en onderdelen uit de eerste helft van de opleiding. Mocht je hier aanspraak op willen maken, kun je dit aangeven in de vragenlijst die je bij je aanmelding dient in te vullen. Als de standaardvrijstelling door de Toelatings- en Examencommissie is goedgekeurd, kun je instromen in de tweede helft van de opleiding, al dan niet met aanvullende opdrachten.

De standaardvrijstelling is gebonden aan een aantal voorwaarden:

Op de eerste plaats moet je voldoen aan de toelatingseisen (en dus toelaatbaar zijn). Daarnaast moet je beschikken over een van de volgende zaken:

  • een tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak behaald aan een HBO-instelling;
  • een educatieve minor in hetzelfde schoolvak aangetekend op een bachelordiploma;
  • een educatieve module in hetzelfde schoolvak

Vrijstelling aanvragen tijdens de opleiding

Ook tijdens je opleiding kun je nog vrijstellingen aanvragen. Het gaat dan meestal om vrijstellingen voor specifieke onderdelen uit de eerste of tweede helft van de opleiding.

Als je een verzoek tot de examencommissie wilt richten, overleg dan altijd eerst met één van onze studieadviseurs. Zo weet je zeker dat je alle informatie aanlevert die de examencommissie nodig heeft om een besluit te nemen.

Voor aanvragen tijdens de opleiding kun je een verzoek indienen bij de examencommissie via:

De examencommissie streeft ernaar alle verzoeken binnen 21 werkdagen na ontvangst af te handelen.